Riksdagens protokoll 2007/08:112 Torsdagen den 15 maj

Riksdagens protokoll 2007/08:112

Riksdagens protokoll

2007/08:112

Torsdagen den 15 maj

Kl. 12:00 - 21:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 maj. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Sten Bergheden
(m) avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Tredje vice talmannen meddelade  

att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Sten Bergheden som ledamot i trafikutskottet och Mahmood Fahmi som suppleant i trafikutskottet samt  

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Rose-Marie Carlsson som suppleant i justitieutskottet och civilutskottet under Hillevi Larssons ledighet. 

Tredje vice talmannen förklarade valda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida