Riksdagens protokoll 2008/09:17 Onsdagen den 22 oktober

Riksdagens protokoll 2008/09:17

Riksdagens protokoll

2008/09:17

Onsdagen den 22 oktober

Kl. 09:00 - 18:34

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 oktober. 

2 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att
Mauricio Rojas
(fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet och att
Cecilia Wigström
i Göteborg (fp) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Andre vice talmannen meddelade att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Cecilia Wigström i Göteborg som ledamot i konstitutionsutskottet och Johan Pehrson som ledamot i justitieutskottet. 

Andre vice talmannen förklarade valda till 

ledamot i konstitutionsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.