Riksdagens protokoll 2008/09:82 Onsdagen den 11 mars

Riksdagens protokoll 2008/09:82

Riksdagens protokoll

2008/09:82

Onsdagen den 11 mars

Kl. 09:00 - 17:20

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:365

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:365 Städbranschen och skattefusk  

av Birgitta Eriksson (s)  

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 23 mars 2009. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 5 mars 2009 
Finansdepartementet  
Anders Borg (m) 
Enligt uppdrag 

Erik Nymansson

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2008/09:373

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:373 Skattefusk, svartjobb och taxinäringen  

av Raimo Pärssinen (s)  

Interpellationen kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida