Riksdagens protokoll 2008/09:112 Onsdagen den 6 maj

Riksdagens protokoll 2008/09:112

Riksdagens protokoll

2008/09:112

Onsdagen den 6 maj

Kl. 09:00 - 16:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 april. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:471

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:471 Prioritering av jobb  

av Monica Green (s)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 15 maj 2009. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 27 april 2009 
Finansdepartementet  
Anders Borg (m) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Tf. expeditions- och rättschef 

Interpellation 2008/09:472

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:472 Regeringens politik och vallöften
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida