Riksdagens protokoll 2008/09:132 Måndagen den 15 juni

Riksdagens protokoll 2008/09:132

Riksdagens protokoll

2008/09:132

Måndagen den 15 juni

Kl. 11:00 - 22:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 8 och 9 juni. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jan Erik Ågren som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet under Liza-Maria Norlins ledighet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 15 juni–16 augusti
till  

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Jan Erik Ågren (kd) 

suppleant i näringsutskottet

Jan Erik Ågren (kd) 

3 § Meddelanden om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att
torsdagen den 18 juni
skulle interpellationssvar tidigareläggas till
kl. 11.00
. Svar på interpellationer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.