Riksdagens protokoll 2008/09:134 Onsdagen den 17 juni

Riksdagens protokoll 2008/09:134

Riksdagens protokoll

2008/09:134

Onsdagen den 17 juni

Kl. 09:00 - 17:02

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 juni. 

2 § Avsägelser

Talmannen meddelade att
Lars Leijonborg
(fp) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 17 juni. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Talmannen meddelade att
Alf Svensson
(kd) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 14 juli. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Talmannen meddelade att
Marita Ulvskog
(s) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 14 juli. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Talmannen meddelade att
Cecilia Wikström
i Uppsala (fp) anhållit om entledigande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.