Riksdagens protokoll 2010/11:105 Torsdagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 2010/11:105

Riksdagens protokoll

2010/11:105

Torsdagen den 19 maj

Kl. 12:00 - 19:21

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 maj. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:367

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:367 Regeringens skattepolitik  

av Eva-Lena Jansson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 14 juni 2011. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 17 maj 2011 
Finansdepartementet 
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2010/11:369

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:369 Kvinnors situation på arbetsmarknaden 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida