Riksdagens protokoll 2010/11:114 Måndagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 2010/11:114

Riksdagens protokoll

2010/11:114

Måndagen den 13 juni

Kl. 11:00 - 17:36

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 juni. 

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Désirée Liljevall
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Lars Mejern Larsson som suppleant i EU-nämnden. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Lars Mejern Larsson (S) 

4 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 16 juni kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Tobias Billström (M), justitieminister
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida