Riksdagens protokoll 2011/12:43 Onsdagen den 7 december

Riksdagens protokoll 2011/12:43

Riksdagens protokoll

2011/12:43

Onsdagen den 7 december

Kl. 09:00 - 19:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 december. 

2 § Beslut om senaste dag för avlämnande av propositioner

I enlighet med 3 kap. 3 § riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevarande riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var föreskriven skulle avlämnas
senast tisdagen den 20 mars 2012.

Kammaren biföll detta förslag. 

3 § Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet

Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden
fredagen den 16 december 2011 kl. 10.00–torsdagen den 5 januari 2012 kl. 10.00
skulle besvaras senast inom fjorton dagar efter det att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida