Riksdagens protokoll 2011/12:44 Torsdagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2011/12:44

Riksdagens protokoll

2011/12:44

Torsdagen den 8 december

Kl. 12:00 - 19:24

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 december. 

2 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden

Förste vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden med voteringstider under tiden den 16 januari–30 mars 2012 delats ut till riksdagens ledamöter. 

3 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2011/12:14 för tisdagen den 6 december i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från trafikutskottet. 

4 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2011/12:45 till försvarsutskottet  

5 § Kultur, medier, trossamfund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida