Riksdagens protokoll 2011/12:82 Onsdagen den 14 mars

Riksdagens protokoll 2011/12:82

Riksdagens protokoll

2011/12:82

Onsdagen den 14 mars

Kl. 09:00 - 19:11

1 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2011/12:272

Till riksdagen 

Interpellation 2011/12:272 Renovering av dricksvattenledningar  

av Katarina Köhler (S)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 23 mars 2012. Miljöministern har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang. 

Stockholm den 1 mars 2012 
Miljödepartementet  
Lena Ek (C) 
Enligt uppdrag 

Lena Ingvarsson

Expeditions- och rättschef  

2 § Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport inkommit från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida