Riksdagens protokoll 2011/12:100 Torsdagen den 19 april

Riksdagens protokoll 2011/12:100

Riksdagens protokoll

2011/12:100

Torsdagen den 19 april

Kl. 12:00 - 20:01

1 § Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

Från statsminister Fredrik Reinfeldt (M) hade följande skrivelse inkommit: 

Till riksdagens talman 

Förändring i regeringens sammansättning

Jag har i dag entledigat statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd från uppdraget att vara chef för Försvarsdepartementet. 

Jag har vidare i dag förordnat Karin Enström att vara statsråd och chef för Försvarsdepartementet.  

Stockholm den 18 april 2012 

Fredrik Reinfeldt

Skrivelsen lades till handlingarna. 

2 § Anmälan om nya ersättare

Andre vice talmannen anmälde 

att
Edip Noyan
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för försvarsminister Karin Enström (M) från och med den 19
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.