Riksdagens protokoll 2011/12:121 Torsdagen den 31 maj

Riksdagens protokoll 2011/12:121

Riksdagens protokoll

2011/12:121

Torsdagen den 31 maj

Kl. 12:00 - 19:17

1 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 30 maj

SfU11 Arbetskraftsinvandring 

Punkt 1
(Myndighetsprövning)  
1. utskottet 
2. res. 1 (S, SD, V) 
Votering: 
174 för utskottet 
133 för res. 1 
42 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 96 M, 21 MP, 22 FP, 20 C, 15 KD  
För res. 1: 97 S, 18 SD, 18 V  
Frånvarande: 15 S, 11 M, 4 MP, 2 FP, 3 C, 1 SD, 1 V, 4 KD, 1 -  

Punkt 2
(Efterkontroll m.m.)  
1. utskottet 
2. res. 2 (S, V) 
Votering: 
193 för utskottet 
115 för res. 2 
41 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 96 M, 21 MP, 22 FP, 20 C, 19 SD, 15
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida