Riksdagens protokoll 2012/13:32 Onsdagen den 28 november

Riksdagens protokoll 2012/13:32

Riksdagens protokoll

2012/13:32

Onsdagen den 28 november

Kl. 09:00 - 20:30

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 november. 

2 § Meddelande om aktuell debatt

Talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om blockad av Gaza anordnas
måndagen den 3 december kl. 11.30


Från regeringen skulle utrikesminister Carl Bildt (M) delta. 

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Till talmannen 

Begäran om aktuell debatt med anledning av Israels bordning av Ship to Gazas fartyg Estelle och Israels blockad av Gaza

Lördagen den 20:e oktober bordade den israeliska flottan fartyget Estelle på internationellt vatten och hindrade därmed segelskutan från att nå Gaza med sin last av civila
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida