Riksdagens protokoll 2012/13:37 Onsdagen den 5 december

Riksdagens protokoll 2012/13:37

Riksdagens protokoll

2012/13:37

Onsdagen den 5 december

Kl. 09:00 - 20:45

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 november. 

2 § Anmälan om ordförande i utskott

Förste vice talmannen anmälde att
Jessica Polfjärd
(M) valts till ordförande i näringsutskottet under tiden den 5 december 2012–1 januari 2013. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:140

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:140 Läxhjälp till alla barn  

av Pia Nilsson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 14 december 2012. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 3 december 2012 
Finansdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida