Riksdagens protokoll 2012/13:41 Tisdagen den 11 december

Riksdagens protokoll 2012/13:41

Riksdagens protokoll

2012/13:41

Tisdagen den 11 december

Kl. 09:00 - 23:18

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 december. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade att inget uppehåll för partiernas riksdagsgrupper

skulle göras i kammarens sammanträde
tisdagen den 18 december
mellan kl. 16.00 och 18.00.  

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Motioner 
2012/13:So7 och So8 till socialutskottet  

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU1  
Socialutskottets betänkanden 2012/13:SoU1 och SoU5  
Socialutskottets utlåtande 2012/13:SoU8  
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida