Riksdagens protokoll 2012/13:42 Onsdagen den 12 december

Riksdagens protokoll 2012/13:42

Riksdagens protokoll

2012/13:42

Onsdagen den 12 december

Kl. 09:00 - 22:54

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 december. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Mats Gerdau
(M) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 januari 2013. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:168

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:168 Ägarstyrning av företag med statligt ägande  

av Jennie Nilsson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 20 december 2012. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 6
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida