Riksdagens protokoll 2012/13:45 Måndagen den 17 december

Riksdagens protokoll 2012/13:45

Riksdagens protokoll

2012/13:45

Måndagen den 17 december

Kl. 09:00 - 20:21

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 10 och 11 december. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Annika Duàn som suppleant i justitieutskottet och miljö- och jordbruksutskottet under Anna Walléns ledighet samt Hans Unander som suppleant i socialutskottet och trafikutskottet under Roza Güclü Hedins ledighet. 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 15 januari–10 juni 2013
till 

suppleant i justitieutskottet

Annika Duàn (S) 

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Annika Duàn (S) 

Talmannen förklarade vald
under tiden den 15 januari–31 juli 2013
till 

suppleant i socialutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida