Riksdagens protokoll 2012/13:52 Onsdagen den 16 januari

Riksdagens protokoll 2012/13:52

Riksdagens protokoll

2012/13:52

Onsdagen den 16 januari

Kl. 09:00 - 16:01

1 § Partiledardebatt

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Vi lever i ett Europa som sedan 2008 är präglat av kris och de problem som finns kring konkurrenskraft och offentliga finanser. De nedåtrisker som regeringen talade om i höstbudgeten har nu delvis förverkligats. När den omvärld vi handlar med drabbas av sämre konjunktur påverkas också vi. Efterfrågan på svenska produkter och tjänster minskar, till exempel svenska lastbilar och insatsvaror, och varslen ökar. Detta har vi sett under hösten. 

Det som nu är viktigt är att värna vår konkurrenskraft och att säkra vår beredskap för att kunna möta en ännu allvarligare nedgång. 

Låt mig påminna om att Sverige som ju
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida