Riksdagens protokoll 2012/13:77 Onsdagen den 13 mars

Riksdagens protokoll 2012/13:77

Riksdagens protokoll

2012/13:77

Onsdagen den 13 mars

Kl. 09:00 - 21:29

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 mars. 

2 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2012/13:FPM71 Grönbok om otillbörliga affärsmetoder i företagsrelationer
KOM(2013) 37
till näringsutskottet  
2012/13:FPM72 Revidering av tredje penningtvättsdirektivet
KOM(2013) 45
till justitieutskottet  
2012/13:FPM73 Förordningen om information som åtföljer överföringar av tillgångar
KOM(2013) 44
till finansutskottet  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.