Riksdagens protokoll 2012/13:97 Onsdagen den 24 april

Riksdagens protokoll 2012/13:97

Riksdagens protokoll

2012/13:97

Onsdagen den 24 april

Kl. 09:00 - 20:30

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 april. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till skatteutskottet och näringsutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Daniel Bäckström som suppleant i skatteutskottet och näringsutskottet under Erik A Erikssons ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 24 april–31 maj
till 

suppleant i skatteutskottet

Daniel Bäckström (C) 

suppleant i näringsutskottet

Daniel Bäckström (C) 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2012/13:377

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:377
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida