Riksdagens protokoll 2012/13:114 Torsdagen den 30 maj

Riksdagens protokoll 2012/13:114

Riksdagens protokoll

2012/13:114

Torsdagen den 30 maj

Kl. 12:00 - 22:05

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 maj. 

2 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:34 för tisdagen den 28 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från trafikutskottet. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:423

Till riksdagen  

Interpellation 2012/13:423 Kärnvapen  

av Urban Ahlin (S)  

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 27 juni 2013. 

Skälet till dröjsmålet är resor. 

Stockholm den 28 maj 2013 
Utrikesdepartementet 
Carl Bildt (M) 
Enligt uppdrag 

Fredrik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida