Riksdagens protokoll 2013/14:4 Torsdagen den 19 september

Riksdagens protokoll 2013/14:4

Riksdagens protokoll

2013/14:4

Torsdagen den 19 september

Kl. 12:00 - 16:11

1 § Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna: 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Betty Malmberg (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 18 september 2013 sedan Gunilla Carlsson (M) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 18 september 2013 

Marianne Eliason

ordförande

/Mattias Andersson

sekreterare 

2 § Anmälan om ersättare för statsråd

Förste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida