Riksdagens protokoll 2013/14:22 Onsdagen den 6 november

Riksdagens protokoll 2013/14:22

Riksdagens protokoll

2013/14:22

Onsdagen den 6 november

Kl. 09:00 - 16:08

1 § Val av ställföreträdande justitieombudsman

Följande skrivelse hade kommit in:  

Till riksdagen  

Den tid för vilken Hans Ragnemalm är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 15 november 2013. 

Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ställföreträdande justitieombudsman. 

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen för två år från den 15 november 2013 till ställföreträdande justitieombudsman omväljer Hans Ragnemalm. 

Stockholm den 15 oktober 2013 
På konstitutionsutskottets vägnar 

Peter Eriksson

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit omval av ställföreträdande justitieombudsmannen Hans Ragnemalm för två år från den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida