Riksdagens protokoll 2013/14:32 Torsdagen den 21 november

Riksdagens protokoll 2013/14:32

Riksdagens protokoll

2013/14:32

Torsdagen den 21 november

Kl. 12:00 - 16:09

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 15 november justerades. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:97

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:97 Snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel 

av Johan Löfstrand (S) 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 19 december 2013. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 19 november 2013 
Finansdepartementet 
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Magnus Bengtson

Departementsråd 

3 § Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott: 

Skrivelse 
2013/14:45
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida