Riksdagens protokoll 2013/14:109 Torsdagen den 8 maj

Riksdagens protokoll 2013/14:109

Riksdagens protokoll

2013/14:109

Torsdagen den 8 maj

Kl. 12:00 - 16:08

1 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:30 för tisdagen den 6 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från socialförsäkringsutskottet. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:446

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:446 Insyn i Arbetsförmedlingens upphandlingar  

av Ali Esbati (V) 

Statsrådet Elisabeth Svantesson besvarar interpellationen den 5 juni 2014. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang och resor som inte kan ändras. 

Stockholm den 28 april 2014 
Arbetsmarknadsdepartementet  
Elisabeth
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida