Riksdagens protokoll 2013/14:130 Tisdagen den 24 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:130

Riksdagens protokoll

2013/14:130

Tisdagen den 24 juni

Kl. 09:00 - 20:16

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 17 juni justerades.  

2 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Emma Wallrup som ledamot i skatteutskottet, suppleant i miljö- och jordbruksutskottet samt suppleant i EU-nämnden. 

Andre vice talmannen förklarade vald
från och med den 1 juli
till  

ledamot i skatteutskottet

Emma Wallrup (V) 

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Emma Wallrup (V) 

suppleant i EU-nämnden

Emma Wallrup (V) 

3 § Meddelande om skriftliga frågor

Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden
fredagen den 27 juni
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida