Nr 51 ANDRA KAMMAREN 1967

Riksdagens protokoll 1967:51

Andra kammaren - höst
RIKSDAGENS

PROTOKOLL

Nr 51 ANDRA KAMMAREN 1967

8 december

Debatter m. m.

Fredagen den 8 december

Svar på interpellationer av:

herr Fridolfsson i Stockholm (h) ang. möjligheterna att undantaga

samlingslokaler för kyrkliga ändamål från investeringsavgiften

för vissa byggnadsarbeten och herr Rimmerfors (fp) i samma

ämne....................................................

herr Eliasson i Sundborn (ep) ang. åtgärder med anledning av företagna

valutadevalveringar.................................

herr Andersson i Örebro (fp) ang. en upplysningskampanj med anledning

av förbudet att sälja fisk från vissa sjöar..............

herr Lindkvist (s) ang. ökad information om bostadsstöd till barnfamiljer

.................................................

herr
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida