Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:121 Tisdagen den 9 juni

Riksdagens protokoll 1997/98:121

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:121

Tisdagen den 9 juni

Kl. 9.00 - 21.52

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 juni.

2 § Anmälan om förlängd ledighet, m.m.

Tredje vice talmannen meddelade att talmannen
beviljat Ingegerd Sahlström (s) fortsatt ledighet under
tiden den 20 september-4 oktober 1998.

Tredje vice talmannen meddelade att Hans Hoff
(s) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för
Ingegerd Sahlström.
Meddelande om samlad votering

Tredje vice talmannen meddelade att finansutskot-
tets betänkanden FiU27 och FiU20 samt socialför-
säkringsutskottets betänkande SfU14 skulle avgöras i
ett sammanhang
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.