Protokoll 2014/15:123 Torsdagen den 10 september

Riksdagens protokoll 2014/15:123

§ 1  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Eva-Lena Jansson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrik Björck som suppleant i EU-nämnden.

Förste vice talmannen förklarade vald till

suppleant i EU-nämnden

Patrik Björck (S)

§ 3  Anmälan om gruppledare för partigrupp

Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Jonas Eriksson som gruppledare för partigrupp från och med den 18 maj.

§ 4  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Maria Ferm som ersättare för gruppledare för partigrupp från och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida