Protokoll 2014/15:90 Onsdagen den 22 april

Riksdagens protokoll 2014/15:90

§ 1  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Larry Söder (KD) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 25 april 2015 sedan Göran Hägglund (KD) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 20 april 2015

Per Virdesten

ordförande/Mattias Andersson

sekreterare

§ 2  Avsägelser

Ålderspresidenten meddelade

att Emma Carlsson Löfdahl (FP) avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet och

att Lars Tysklind (FP) avsagt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida