Protokoll 2014/15:92 Fredagen den 24 april

Riksdagens protokoll 2014/15:92

§ 1  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Hanna Wigh (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet,

att Carina Herrstedt (SD) avsagt sig uppdragen som ledamot i utbildningsutskottet och som suppleant i socialutskottet samt

att Robert Stenkvist (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Carina Herrstedt som ledamot i socialutskottet och som suppleant i utbildningsutskottet samt Robert Stenkvist som ledamot i utbildningsutskottet.

Andre vice talmannen förklarade valda till

ledamot i socialutskottet

Carina Herrstedt (SD)

suppleant i utbildningsutskottet

Carina Herrstedt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida