Protokoll 2014/15:97 Torsdagen den 7 maj

Riksdagens protokoll 2014/15:97

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:534

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:534 Fler stora event i Sverige

av Rikard Larsson (S)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 5 juni 2015.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 6 maj 2015

Näringsdepartementet

Mikael Damberg (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Interpellation 2014/15:536

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:536 Konsekvenser för landsbygden av höjd skatt på bensin och diesel

av Helena Bouveng (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 5 juni 2015.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida