Protokoll 2015/16:103 Onsdagen den 11 maj

Riksdagens protokoll 2015/16:103

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 april justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2015/16:FPM76 Handlingsplan för mervärdesskatt KOM(2016) 148 till skatteutskottet

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2015/16:168 till civilutskottet

Skrivelse

2015/16:169 till miljö- och jordbruksutskottet

Motioner

2015/16:3396 till finansutskottet

2015/16:3403 (yrk. 2) till konstitutionsutskottet

2015/16:3397, 3398, 3403, 3404, 3406 till finansutskottet

2015/16:3405 och 3407 till arbetsmarknadsutskottet

2015/16:3409 till justitieutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida