Protokoll 2015/16:112 Torsdagen den 26 maj

Riksdagens protokoll 2015/16:112

§ 1  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelse kommit in:

Till riksdagens talman

Förändringar i regeringens sammansättning

Jag har i dag fattat följande beslut om regeringens sammansättning.

Åsa Romson har entledigats som statsråd och chef för Miljö- och energidepartementet.

Kristina Persson har entledigats som statsråd.

Peter Eriksson har förordnats som statsråd.

Ann Linde har förordnats som statsråd.

Karolina Skog har förordnats som statsråd och chef för Miljö- och energidepartementet.

Stockholm den 25 maj 2016

Stefan Löfven

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Pernilla Stålhammar (MP) skulle tjänstgöra som ersättare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida