Protokoll 2015/16:115 Onsdagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 2015/16:115

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ny gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Christer Nylander som gruppledare för partigrupp från och med den 7 juni.

§ 3  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Tina Acketoft som ersättare för gruppledare för partigrupp från och med den 7 juni.

§ 4  Anmälan om ny ledamot i Europaparlamentet

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot i Europaparlamentet

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Jakop Dalunde (MP) utsetts till ny ledamot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.