Protokoll 2015/16:118 Måndagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 2015/16:118

§ 1  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde

att Crister Spets (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Julia Kronlid (SD) under tiden för hennes ledighet den 14 juni–28 juli och

att Heidi Karlsson (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Julia Kronlid (SD) under tiden för hennes ledighet den 29 juli 2016–6 januari 2017.

§ 2  Granskningsbetänkande

Gransknings-betänkande

Inledning

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU20

Granskningsbetänkande

föredrogs.

Inledning

Anf.  1  ANDREAS NORLÉN (M):

Fru talman! Som ordförande i riksdagens konstitutionsutskott vill jag inleda denna debatt med att konstatera att KU är det utskott som anförtrotts vården om våra grundlagar, inklusive de mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter som slås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida