Protokoll 2015/16:125 Onsdagen den 22 juni

Riksdagens protokoll 2015/16:125

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 7 juni justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2015/16:707

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:707 Eventuellt avtal mellan EU och Libyen

av Christina Höj Larsen (V)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 25 augusti 2016.

Skälet till dröjsmålet är beredningen inom departementet.

Stockholm den 21 juni 2016

Utrikesdepartementet

Margot Wallström (S)

Enligt uppdrag

Ylva Mannervik

Tf. expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2015/16:180, 193 och 194 till civilutskottet

2015/16:189 till trafikutskottet

2015/16:191 till skatteutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida