Protokoll 2015/16:130 Torsdagen den 8 september

Riksdagens protokoll 2015/16:130

§ 1  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Ann-Britt Åsebol (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 13 september 2016 sedan Ulf Berg (M) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 7 september 2016

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Mattias Andersson

sekreterare

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade att Christina Örnebjär (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i trafikutskottet och att Ulf Bengtsson avsagt sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.