Protokoll 2015/16:25 Onsdagen den 11 november

Riksdagens protokoll 2015/16:25

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2015/16:133

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:133 Arbetslöshetsmålet

av Jenny Petersson (M)

Interpellationen kommer att besvaras den 20 november.

Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och engagemang som inte kan ändras.

Stockholm den 9 november 2015

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson (S)

Enligt uppdrag

Catharina Nordlander

Tf. expeditions- och rättschef

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2015/16:35 till miljö- och jordbruksutskottet

Motioner

2015/16:3258 till civilutskottet

2015/16:3259 och 3260 till miljö- och jordbruksutskottet

2015/16:3261 till näringsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida