Protokoll 2015/16:65 Onsdagen den 10 februari

Riksdagens protokoll 2015/16:65

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 26, 27 och 28 januari justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:

från 26 till 28 i socialutskottet

från 70 till 75 i EU-nämnden

Kammaren medgav dessa utökningar.

§ 3  Val av extra suppleanter

Val av extra suppleanter företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleanter i socialutskottet

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrä (S)

suppleanter i EU-nämnden

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida