Protokoll 2015/16:81 Onsdagen den 16 mars

Riksdagens protokoll 2015/16:81

§ 1  Aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden

Anf.  1  JAN BJÖRKLUND (L):

Aktuell debatt
om vägen in på
arbetsmarknaden

Herr talman! Sverige ska vara möjligheternas land. Liberalernas utgångspunkt är att det inte spelar någon roll varifrån du kommer. Det viktiga är vart du är på väg. Framtidsdrömmar börjar på jobbet med egen försörjning, arbetskamrater och en vardag och gemenskap. Även välfärden börjar med jobben. Arbetslinjen är en förutsättning för välfärdsstaten.

Men både arbetslinjen och välfärden utmanas nu av ett växande utanförskap. Sverige står inför ett vägval. Det är det viktigaste vägvalet i vår tid. Ska de som släpps in i Sverige också släppas in på arbetsmarknaden? Eller ska de nya svenskarna hänvisas till bidrag och utanförskap därför att LO inte vill
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida