Protokoll 2016/17:119 Fredagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 2016/17:119

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 12 maj justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2016/17:FPM88 Direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare KOM(2017) 252, KOM(2017) 253 till arbetsmarknadsutskottet

2016/17:FPM89 En europeisk pelare för sociala rättigheter KOM(2017) 251, KOM(2017) 250 till arbetsmarknadsutskottet

2016/17:FPM90 Diskussionsunderlag om Europas sociala dimension KOM(2017) 206 till arbetsmarknadsutskottet

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2016/17:194 till socialutskottet

Motion

2016/17:3747 till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.