Protokoll 2016/17:120 Onsdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 2016/17:120

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 16 och 17 maj justerades.

§ 2  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att Hans Linde (V) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 7 juni 2017.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade att Helen Engholm (V) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen från och med den 7 juni 2017.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Tredje vice talmannen meddelade

att Stefan Jakobsson (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i justitie­utskottet och

att Runar Filper (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.