Protokoll 2016/17:123 Måndagen den 12 juni

Riksdagens protokoll 2016/17:123

§ 1  Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 juni kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:539

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:539 Avgiftsfri skola för alla

av Daniel Riazat (V)

Interpellationen kommer att besvaras i kammaren den 27 juni.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade möten och resor.

Stockholm den 8 juni 2017

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

Interpellation 2016/17:541

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:541 Elevers individuella inflytande

av Daniel Riazat (V)

Interpellationen kommer att besvaras i kammaren den 27 juni.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade möten och resor.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.