Protokoll 2016/17:131 Måndagen den 26 juni

Riksdagens protokoll 2016/17:131

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 2 och 7 juni justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Maria Abrahamsson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde

att Mattias Vepsä (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Arhe Hamednaca (S) under tiden för hans ledighet den 1 juli–31 augusti och

att Åsa Eriksson (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Anna Wallén (S) under tiden för hennes ledighet den 9 oktober 2017–30 april 2018.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jörgen Hellman som suppleant i konstitutionsutskottet, Mathias Tegnér som suppleant i finansutskottet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida