Protokoll 2016/17:133 Torsdagen den 31 augusti

Riksdagens protokoll 2016/17:133

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 8, 9, 12–16, 19–21, 26 och 27 juni justerades.

§ 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelse kommit in:

Till riksdagens talman

Förändringar i regeringens sammansättning

Jag har i dag fattat följande beslut om regeringens sammansättning.

Anders Ygeman har entledigats som statsråd.

Anna Johansson har entledigats som statsråd.

Gabriel Wikström har entledigats som statsråd.

Heléne Fritzon har förordnats som statsråd.

Tomas Eneroth har förordnats som statsråd.

Stockholm den 27 juli 2017

Stefan Löfven

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 3  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade

att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida