Protokoll 2016/17:21 Onsdagen den 26 oktober

Riksdagens protokoll 2016/17:21

§ 1  Val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Val av sex ledamöter och fem personliga suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond företogs.

Valberedningen hade enhälligt beslutat om gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Sedan en promemoria innehållande de gemensamma listorna delats ut och godkänts av kammaren befanns följande personer, vilkas namn i här angiven ordning upptagits på respektive listor, valda för tiden den 1 november 2016–31 oktober 2020.

ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot

Betty Malmberg (M), riksdagsledamot

Gunilla Svantorp (S), riksdagsledamot

Carina Mood, professor

Merle
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.