Protokoll 2016/17:29 Onsdagen den 16 november

Riksdagens protokoll 2016/17:29

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria kommit in:

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil.

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt 7 kap. 7 § riksdagsordningen i separata beslut den 27 oktober och den 10 november 2016 kommit överens om att genom deputerade i ett sammansatt utskott gemensamt bereda proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak samt motioner och proposition 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan samt motioner.

Till deputerade och suppleanter i det sammansatta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.