Protokoll 2016/17:84 Onsdagen den 22 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:84

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 1 mars justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde

att Heidi Karlsson (SD) inträtt som ersättare för Julia Kronlid (SD) under tiden för hennes ledighet den 21 mars–30 juni och

att Crister Spets (SD) inträtt som ersättare för Anders Forsberg (SD) under tiden för hans ledighet den 21 mars–2 juni.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Crister Spets som suppleant i justitieutskottet och i utbildningsutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i justitieutskottet

Crister Spets (SD)

suppleant i utbildningsutskottet

Crister Spets (SD)

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.